Kung Ako Man Ay Iyong Malimutan

(salin ng If You Forget Me ni Neruda)

kuha ng may-akda sa San Juan, Batangas

kuha ng may-akda sa San Juan, Batangas

May isang bagay na nais kong malaman mo.

Batid mo kung paano ito:
kung tumitig ako
sa malamlam na liwanag ng buwan
at sa namumulang sanga ng punong- kahoy
kapag taglagas ;
kung idampi ko ang aking daliri
sa dila ng apoy,
sa nagliliparang alipato at alikabok
o sa kulubot na katawan ng nakatumbang troso—
Lahat ng ito’y magdadala sa akin
patungo sa iyo;
tila ang lahat ng nilalang,
ang bawat samyo, liwanag, at metal
ay maliliit na bangkang
naglalayag papunta sa pampang
kung saan sa akin
ikaw ay naghihintay.

Ngunit kung mangyari
na ako’y matutuhan mong huwag ibigin,
pipilitin kong pigilin ang pagtibok ng puso
nang paunti-unti,
nang dahan-dahan.

Kung bigla mo akong malimutan,
huwag magtangkang ako ay hanapin,
sapagkat nalimot na rin kita.
Kung magpasya kang ipakilala sa akin
ang pag-iisa
at kung sumagi sa isip mo
na iwan ako sa dalampasigan
kung saan nakakanlong ang aking puso,
alalahanin mong sa araw ring iyon,
sa oras ding iyon,
ubos-lakas kong iaangat ang aking mga braso
at huhugutin ang ugat na nagtali
sa akin sa iyo—
upang ako’y makaalpas na
at makahanap ng bagong lupa na sa aki’y kakalinga.

Ngunit kung sa bawat araw,
at sa bawat oras
ay mararamdaman mong ikaw ay nakatakda
para sa akin—
kung sa bawat araw
ay may mga talulot na hahalik sa’yong labi
upang apuhapin ako;
O aking liyag, aking pinakamamahal—
muling mabubuhay ang alab
sa aking kalooban.
Sa akin ay walang maglalaho o makakaligtaan,
ang aking pag-ibig ay mabubuhay dahil sa’yong pag-ibig;
at hanggang ikaw ay nasa aking tabi
ang alaala ko’y mananatili sa iyong mga yakap—
di kailanman ako lilisanin…
di kailanman ako lilimutin.

Advertisements

3 thoughts on “Kung Ako Man Ay Iyong Malimutan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s