Tulad Nito

salin ng “Like This” ni Rumi

flickr-2610700253-hd

“kung may nagdududa sa magagawa ng aking labi,
ng aking dila lalo’t higit,
huwag mo akong subukang ipagtanggol.”

sakaling may magtanong sa’yo
kung paano ko pinahuhupa ang gabi
sa tuwing maririnig ko ang bulong mo
sa likod ng aking tainga,
itaas mo ang iyong mukha at
sabihing,

tulad nito.

kung sakaling sa’yo’y may magbanggit
kung paano mo pinararanas sa akin
ang langit,
marahan mong lamasin ang iyong dibdib
gamit ang nakatikom mong palad,
at sabihing

tulad nito?

kung may mag-usisa ng silbi ng aking kaluluwa
o ng halaga ng aking katawan,
pilasin mo ang manggas ng iyong baro —
marahas na lamukusin ang iyong braso,
ibaon sa balat ang iyong kuko
hanggang sa sumirit dugo —
sabihin mong

gaya nito…

kung may madama kang mainit na hininga
sa iyong pusod,
hayaan mo itong manuot
sa’yong kaibuturan;
magpanggap na ‘di nakikiliti,
kunwari ay ‘di mo nakikita
ang pagkalag ko sa tali ng aking roba

tulad nito.

kung may nagdududa sa magagawa ng aking labi,
ng aking dila lalo’t higit,
huwag mo akong subukang ipagtanggol.
bagkus,
hintayin mong lumapat ang bibig ko
sa bibig mo,
at lumapot ang magkahalong laway mo
at laway ko.

Gaya nito…  tulad nito…

sakaling may magtanong kung bakit
tumitirik ang iyong mata
sa tuwing hahawakan ko ang iyong kamay,
ang iyong binti at hita,
ituro mo ang iyong daliri
sa banda rito.

kung may mag-usisa man kung may nararamdaman
akong sakit,  hapdi,  o kirot
duraan mo ang iyong palad —
ipaligo ito sa paligid ng iyong bewang,
at sa iyong nagpapawis na singit;

parang ganito.

kapag humahalinghing ang dalawang nag-iibigan,
kapag umuungol ang babae at umuungol ang lalaki
nang magkasabay,
mayroon silang kwentong isinasalaysay.

Gaya nito.  Tulad nito.

Ako ang alapaap ng iyong pagnanasa,
Ako ang langit na kanlungan ng iyong libido…
Titigan mo ako.
Latiguhin ng iyong mata ang aking kahubdan.

Tumitig ka.
Titigan mo
nang mariin… nang marahas…
hanggang sa labasan ka.

Tulad nito.

Tulad nito.

Advertisements

3 thoughts on “Tulad Nito

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s