Bigas sa Tubig Alat | Tahanan ng Pulang Bubuyog

Ilublob ang nagyelong katawan upang iahon ang mga lumot na pagmumulan ng pansaing.

Ilublob ang nagyelong katawan upang iahon ang mga lumot na pagmumulan ng pansaing.

Bigas sa Tubig Alat

Nanunuot ang talim ng lamig
habang nakikipag- unahan ang kalyadong mga paa
sa pagkindat ng unang silahis.

Nambubulahaw ang tunog ng makina
sa pagsuba ng duong
patungo sa dagat na dinilig ng pawis.

Sa pagdaong sa may paltok,
Ilublob ang nagyelong katawan
upang iahon ang mga lumot
na pagmumulan ng pansaing.

Kapag napuno na ang espasyo at nagngangalit na ang init,
aahon ang hapong katawan
tsaka ihahatid ang mga napulot
na hibla- hiblang barya.

Halos higupin ng lumalaking tubig
ang bangkang halos igupo ng bigat.
Mananalangin na lamang:
‘wag malunod ang bigas
na ginapas sa tubig alat.

***

Pinilit amuyin ang malutong na manok; sinubukang tikman ang ispageti; naglaway sa ‘di mabilang na hamburger.

Pinilit amuyin ang malutong na manok; sinubukang tikman ang ispageti; naglaway sa ‘di mabilang na hamburger.

Tahanan ng Pulang Bubuyog

Nakaupo ang isang bata
sa Liwasang Crisostomo.
Mahigpit ang hawak sa supot
ng may kagat na siopao.
Katanghaliang tapat
nangungurot ang mapusok na araw
ngunit hindi inaalintana
ng sunog na balat ng bata.
Tinapunan niya ng tingin
ang handaan sa kalapit na gusali.
Walang alinlangan siyang tumawid
at lumapit sa pulang bubuyog.
Pinilit amuyin ang malutong na manok
sinubukang tikman ang ispageti
naglaway sa ‘di mabilang na hamburger.
Umaasang matatawid ng imahinasyon
ang salaming nagtataboy sa kanya;
umaasang makakalasap ng pulot
kahit na gapatak.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s