Wag Kang Mapo-Fall sa Lalaking Hindi Kumakain ng Baboy

dahil hindi ka niya hahalikan para pahupain ang pagragasa ng masasakit na salita mula sa'yong bibig

dahil hindi ka niya hahalikan para pahupain ang
pagragasa ng masasakit na
salita mula sa’yong bibig

dahil hindi ka niya titingnan
sa mga mata kapag nahuli
mong nagsinungaling siya;
hindi siya iimik, at lalong
hindi siya lilingon kahit
pa putaktihin mo siya ng tanong.
hindi siya matitinag kahit
malunod na sa luha
ang mga mata mong naging
pain para madagit mo ang
kanyang pansin noong unang beses na
magtama ang inyong paningin.

dahil hindi ka niya yayakapin
kapag nagsimula kang
sumigaw dahil sa matinding galit;
hindi ka niya pipigilang
magbasag ng pinggan
at mangkok na minsan ninyong
pinagsaluhan; na paulit-ulit
mong hinugasan matapos ang
di mabilang na hapunan.
hindi ka niya yayakapin at hindi niya
haharapin ang galit mo na ang ugat
ay ang katotohanang kahit nagsinungaling
siya sa’yo ay gusto mo pa ring
tingnan ka niya at yakapin.

dahil hindi ka niya hahalikan
para pahupain ang
pagragasa ng masasakit na
salita mula sa’yong bibig;
hindi niya sasalubungin ang mga labi mo
na ang tanging alam sabihin noon ay
mahal kita at
mahal na mahal kita;
hindi niya ilalapat ang labi niya sa
labi mo para tumahimik ka
dahil gusto niyang marinig
na sabihin mong
pinapalaya mo na siya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s