• Talulot ng Umaga: Mga Piling Tula ni David T. Mamaril

  1 standard
 • Mga Piling Dula mula sa Virgin Labfest: Ikalawang Antolohiya

  1 standard
 • Mahiwagang Ibong Adarna At iba Pang Dulang Pang-Elementary ni Rene Villanueva

  1 standard
 • Ang Alamat ng Bakla: Isang (maikli na pwede pang pahabaing) Love Story

  0 standard
 • Si Buchoy na Mausisa at ang Pakinabang ng Social Media

  3 standard
 • Nagkakaisang Dila

  0 standard
 • Lagom ng Isang Linggong Pagtatangka Tungo sa Kaunlaran at Kalinangan ng mga Bata

  0 standard