Kung Saan Nagtatagpo ang Langit at ang Karagatan

kuha ng may-akda sa Balatan, Camarines Sur

kuha ng may-akda sa Balatan, Camarines Sur

Kung saan nagtatagpo ang karagatan at ang langit,
naroon ang ating pag-ibig.
Kung saan nagniniig ang tubig alat at ang papalubog na araw,
naroon ang pangako mong ika’y magbabalik.

Kaya walang dapit-hapon na hindi ako naliligaw
sa dalampasigan.
Hindi ko kailanman pinasapit ang gabi
nang hindi nakapagpapaanod ng liham.

Lulan ng mga bangkang papel,
ang lahat ng pangungulila ko’t pananabik
ay inihahatid patungo sa’yo.
Katulong ang malamyos na sipol ng amihan,
hinahayaan kong pumalaot ang mga salitang
makapagsasabi sa iyo na hanggang ngayo’y naghihintay ako.

At gaya ng mga isdang paroo’t parito sa paglangoy,
hindi ako mapapagod sumuba.
Gaya ng mga amang maghapo’t magdamag namamalakaya,
hindi ako mapapagod umasa.

Sa daan-daang sulat na isinakay ko sa alon para hanapin ka,
nananalangin ako na sana kahit isa sa kanila’y
matisod ng nakayapak mong paa.
Sa daan-daang dapit-hapon na hilam sa luha ang aking mga mata,
paulit-ulit kong inuusal na sana—
makaahon ang mga pangako ko kung saan nagniniig
ang tubig alat at ang pumapanaw na araw;
na sana—
dumaong ang pag-ibig kong hindi kailanman nagmaliw
kung saan nagtatagpo ang karagatan at ang langit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s