21 Aral ni Almustafa sa “Ang Propeta” ni Kahlil Gibran

Isinalin ni Felicidad Sagalongos-San Luis ang unibersal na pilosopiya ni Kahlil Gibran sa librong “The Prophet”. Narito ang ilan sa mga aral para sa naghahanap ng malalim na pagpapakahulugan sa buhay mula sa pagsilang hanggang kamatayan.

1. Tungkol sa Pag-aasawa

2
2. Tungkol sa mga Anak

3
3. Tungkol sa Pagbibigay

4
4. Tungkol sa Paggawa

5
5. Tungkol sa Kaligayahan at Kalungkutan

6
6. Tungkol sa mga Damit

7
7. Tungkol sa Pagbili at Pagbibili

8
8. Tungkol sa Krimen at Pagpaparusa

9
9. Tungkol sa mga Batas

10
10. Tungkol sa Kalayaan

11
11. Tungkol sa Katwiran at Damdamin

12
12. Tungkol sa Pagdurusa

13
13. Tungkol sa Sariling-Kaalaman

14
14. Tungkol sa Pagtuturo

15
15. Tungkol sa Pakikipagkaibigan

16
16. Tungkol sa Pagsasalita

17
17. Tungkol sa Panahon

18
18. Tungkol sa Kabutihan at Kasamaan

19
19. Tungkol sa Panananalangin

20
20. Tungkol sa Kagandahan

21
21. Tungkol sa Pag-ibig

1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s