• Ako ay Survivor ng 2016

    1 standard
  • Alpabeto ng Agila: Haring Ibon UPLB @ 27

    2 standard