Tayo Lang (salin ng “Only Us”)

Hindi mo kailangang igiit sa akin ang mga dahilan upang ikaw ay gustuhin
Hindi mo kailangang humanap ng patunay upang kusa ko iyong gawin
Hindi mo ako kailangang ganyakin.
Hindi ka dapat mangamba na ikaw ay hindi sapat
Dahil ang mayroon tayo sa ngayon ay tapat at maganda.

Hindi ko kailangan ng mga paalala ng kung ano ang mga nawasak na
Hindi mo kailangang kumpunihin ang mga bagay na mas mainam nang limutin.
Iwan natin ang kahapon at muli nating simulan
Subukang patahimikin ang mga ingay sa iyong isipan
Hindi lahat ng iyan ay kaya nating labanan.

Paano kung tayo lang
Isipin mong tayo lang
Hindi na mahalaga ang nakaraan
Maaari nating subukan.
Paano kung ikaw
At paano kung ako
Ang tangi nating kailangan
Upang ang mundo’y tuluyan nating talikuran.

Hindi ko kailanman naisip na may tulad mong ang kagaya ko’y magugustuhan
Kaya hayaan akong maghapag ng sampunlibong dahilan upang ako ay hindi mo pakawalan.
Subalit kung ako’y tunay mong nababanaagan
Kung gusto mo ako dahil sa kung ano ako at hindi kung anupaman
Mahal, sana’y batid mong iyon lamang ang ninais ko nang pagkatagal-tagal.

Maaaring tayo lang
Marahil ay tayo lang
Ikaw at ako lang
At lahat ng lumipas na ay wala ng katuturan
Maaari nating subukan
Hindi naman mahirap paniwalaan.
Wala ng iba pa kundi tayo lang
Dahil ang sabi mo maaaring magkatotoo
Masdan natin ang mundo hanggang sa tuluyan itong maglaho
Hanggang sa ikaw na lamang
Ang alam ko kung paano titigan.

Ikaw at ako lang
Tayo lang, mahal
Tayo lang
Ikaw at ako lang
At lahat ng lumipas na ay wala ng katuturan
Maaari nating subukan.

Ikaw at ako lang
Tayo lang ang tangi nating kailangan
Upang ang mundo’y tuluyan nating talikuran.
Upang ang mundo’y tuluyan nating talikuran
Guguho ang sanlibutan
Magugunaw ang sanlibutan
Ang tanging maiiwan
Ay tayo lang.

***

Orihinal na awit: Only Us, mula sa musical na Dear Evan Hansen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s