Dulot ng Hyperkeratosis

Ang kalyong bunga ng malimit na pagdadaop ng panulat at ng palasinsingan ay tinatawag na writer’s bump.

375950_4286527013438_44485285_n

Layon ng aking blog na ibahagi ang mga orihinal na likhang bukas sa paghiram ninuman para sa anumang pangangailangan. Narito ang lipon ng mga prosa, dula, at tula na maaaring ipabasa o itanghal basta’t may pahintulot mula sa may-akda. Tampok din sa blog na ito ang mga personal kong pagkilatis sa mga akdang pampanitikan na aking binasa o napanood. Paminsan-minsan ay mayroon ding mga salaysay at larawan ukol sa aking mga karanasan sa paglalakbay, pagsusulat, at pagsusulong ng sining.

5 thoughts on “Dulot ng Hyperkeratosis

  1. Pingback: Ang Lalaki sa Likod ng mga Komiks | Doctor Eamer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s