• Prescription ni Deldoc: Sorsogon is Good for the Heart

  0 standard
 • Ako ay Survivor ng 2016

  1 standard
 • Bacolod and Silay in 14 Photos

  0 standard
 • Isabela in 17 Photos

  5 standard
 • Isuot ang Paborito Mong Hugot

  2 standard
 • Para Kay Baby Brienne (babasahin niya kapag 6 years old na siya)

  0 standard
 • 55 Litrato ng Aking 2015

  0 standard
 • Ganito Kami Mag-Teatro Noong 2006 – 2009

  0 standard
 • 29 Collages Bilang Pag-alala sa World Teachers’ Day

  0 standard
 • Nilunod ng Hindi Kilalang Dahas

  0 standard