• 100+ People and 1 Animal of My 2017

  0 standard
 • Ako ay Survivor ng 2016

  1 standard
 • Jepoy at Genesis: Madaya si Fairy Godmother

  2 standard
 • Isuot ang Paborito Mong Hugot

  2 standard
 • Salamat at Hindi Nagunaw ang Mundo Nung 2012

  2 standard
 • Asyumero Ang Middle Name Ko

  0 standard
 • Huling Tagpo

  5 standard
 • Ang Lahat ng Maganda ay Malungkot

  16 standard
 • 55 Litrato ng Aking 2015

  0 standard
 • Salamat, Sandra

  0 standard