Larawan

Isuot ang Paborito Mong Hugot

BUENA MANO: Unang Pambansang Palihang Multi Genre ng PUP sa 10 Litrato

Si Ate Angge at Kung Paano Magkwento ang Kanyang Musika

55 Litrato ng Aking 2015

Ganito Kami Mag-Teatro Noong 2006 – 2009

Nawa’y Muli Tayong Makauwi (Isang Dula sa Bundok Makiling)

29 Collages Bilang Pag-alala sa World Teachers’ Day

Nilunod ng Hindi Kilalang Dahas

Ano’ng Meron sa #1 Sierra Madre Street, Grand Heights, Antipolo City?

IYAS 2015 sa 30 Larawan

Mga Dapat Mong Malaman Tugkol sa Doodle Fest 2015

Invited Ako sa 85th Birthday Party ni Lolo Pukpok, Isang National Artist

Iba’t Ibang Hugis at Kulay ng Displacement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s